2023

 DIPLOM  Tildelingsdato
 Kjetil Korsvoll og Vebjørn Kompen, Innlandet  21.06