Påskjønnelser

     
     
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Gullmedalje
Utdeles for den mest fortjenestefulle redningsutøvelse hvor det er særlig stor risiko for eget liv,eller flere reddes under vanskelige forhold.

Sølvmedalje
Som for gullmedalje, men med mindre fare.

Bronsemedalje
Som sølvmedalje, men mindre farefullt. Deltagelse i redningsaksjoner som har stor samfunnsmessige betydning, f.eks. større ulykker, katastrofer etc., kan også vurderes.

Diplom
Laveste form for påskjønnelse. Kan også kombineres med et anerkjennende skriv til personer som er gitt belønning fra andre institusjoner, uten at dette medfører heltestatus.

M
edaljene følges av diplom.