Styret

     
Styrets leder Liv Arnesen  
Styrets nestleder     Jon Skule Storheill  
Styremedlem Erin S Robertson v/Den amerikanske Ambassade i Norge  
Styrets sekretær Marie Kassel