Søk her

Forslag om belønninger mottas normalt fra:

  • Offentlige etater, særlig politiet.
  • Private foretak og personer.

Forslag om belønning i form av medalje og diplom må være styret i hende innen 3 år etter hendelsen. Det legges særlig vekt på forutsetninger når det gjelder redning utført av barn. Det kan ikke søkes belønning for dyr. Vårt hovedkriterie er at man må ha satt sitt eget liv på spill for å redde andre. Redningen må ha foregått i Norge.

Sakene blir styrebehandlet. Det avholdes 2 til 3 styremøter i året. Etter styremøtet sendes avgjørelsen til den aktuelle statsforvalter som tilskrives med anmodning om utdeling.

 

SØKNAD OM BELØNNING:

Vi har dessverre teknisk problem med vårt søknadsskjema - vennligst istedenfor send søknad med nødvendig info til: postmaster@carnegieheltefond.no

 

Forslagstiller navn, kontaktdetaljer (inkl e-mail) og relasjon: *
Redningsutøvers navn: *
Redningsutøvers adresse/hjemfylke/tlfnr/e-mailadresse: *
Redningsutøvers fødselsdato/alder: *
Navn/adresse/alder på den/de reddede (hvis kjent):
Beskrivelse av hendelsesforløpet - så detaljert som mulig (værforhold/temperaturer/dato/klokkeslett): *
Er redningsutøvers liv satt på spill? *
Kontaktinformasjon til politi/andre redningsetater som kjenner til hendelsen (hvis kjent):
Er det søkt om eller gitt belønning fra annet hold?
Vedlegg i pdf-format av evt. avisartikler (ikke linker)
Captcha *
Captcha Image
Opplast evt vedlegg:
Fil 1 :
Fil 2 :
Fil 3 :